חבר מועדון? הטבות ממתינות לך. להצטרפות / התחברות לחץ כאן

תקנון ומדיניות ביטולים

הודעה בדבר מדיניות ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981:

ביטול עסקה של רכישת כרטיסים ליום המסלול תעה בתוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-7 ימים, שאינם מנוחה, לפני מועד יום המסלול שבגינו התבצעה העסקה.
לאחר ביטול העסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטוח, ובהתאם למחיר ששילם בפועל בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן, המפעילה תהיה רשאית לנכות 5% ממחיר העסקה כ"דמי ביטול" לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי המפעילה לגבי הניכוי כאמור.
מלפנים שורת ה-Track Junkies תאשר זיכוי לאירוע הבא בתנאי שתקבל הודעה בכתב עד 48 שעות ממועד תחילת האירוע.

מייל לביטולים :  
Amit@trackjunkies.co.il

Track Junkies שומרת על זכותה לדחות זיכוי לאירוע הבא משיקולים וטעמים שתראה לנכון.

דילוג לתוכן