תקנון ומדיניות ביטולים

טלפון לבירורים :0542386105

ניתן לבטל כרטיסים שנרכשו בדוא”ל: Amit@trackjunkies.co.il

ניתן לבטל כרטיסים עד 48 שעות לפני מועד הנקבע ליום המסלול.

הודעה בדבר מדיניות ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א- 1981:

ביטול עסקה של רכישת כרטיסים ליום המסלול תעה בתוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-7 ימים, שאינם מנוחה, לפני מועד יום המסלול שבגינו התבצעה העסקה.

לאחר ביטול העסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול, ובהתאם למחיר ששילם בפועל בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן:

המפעילה תהיה רשאית לנכות 5% ממחיר העסקה כ”דמי ביטול” לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי המפעילה לגבי הניכוי כאמור

דילוג לתוכן